Ook dit jaar ‘besloten’ 4-mei herdenking in Sneek

Archieffoto 4 mei 2020
Foto Henk van der Veer

SNEEK- Ook dit jaar zal de 4 mei herdenking in Sneek een besloten karakter dragen in verband met de coronamaatregelen. Toch zullen er meer genodigden dan vorig jaar aanwezig zijn bij de plechtigheid.

Naast burgemeester Jannewietske de Vries en haar partner Henk Deinum zullen dat vertegenwoordigers zijn van de Stichting 1940-1945, het Leger des Heils en de gezamenlijke kerken, Vereniging Oranje Sneek, Vereniging Ondernemend Sneek, politie Fryslân, basisteam Sneek, Wapenbroeders en adoptieschool Thomas van Aquinoschool. Een leerkracht van die school zal een gedicht voorlezen. Trompettist Tseard Verbeek speelt de Last Post.

Er zullen kransen worden gelegd bij het monument aan de voet van de Martinikerk, bij de plaquette voor de gevallen soldaten en het Joods monument in de Stadhuistuin. Publiek is net als vorig jaar niet welkom bij de plechtigheden.

 

 

                                              

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden