Oevers en kaden Oppenhuizen-Uitwellingerga weer veilig

Oppenhuizen/Uitwellingerga - Zes kilometer kaden door de dorpen Oppenhuizen en Uitwellingerga zijn weer op hoogte. De kaden voldeden niet meer aan de veiligheidseisen en moesten daarom omhoog. Omdat ook veel tuinen omhoog moesten, werkte Wetterskip Fryslân samen met bewoners. Vrijdag 20 september was een feestelijk moment in Oppenhuizen om de oplevering én de samenwerking te vieren.

Alle inwoners van Oppenhuizen en Uitwellingerga waren uitgenodigd voor de feestelijke oplevering. Kobe, Jayden, Sofie en Arnoudt uit groep 7/8 van basisschool It Harspit en dagelijks bestuurder Jan van Weperen onthulden een zelfgemaakte ketting: “Droge voeten in Top en Twel!”

Trots op samenwerking Jan van Weperen, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân: “Wetterskip had een veiligheidsopgave in deze twee dorpen. Het is belangrijk om dat samen met de streek op te pakken. Er werd intensief gesproken met bewoners om samen tot passende oplossingen te komen. Ik ben trots op het resultaat én de samenwerking met de mensen uit Oppenhuizen en Uitwellingerga.”

Oplossingen op maat Wetterskip werkte samen met particulieren, haven- en recreatiebedrijven en agrariërs. Elk erf, de inrichting en de wensen van de eigenaren waren weer anders. Samen werd gekeken naar een passende oplossing. De mensen konden aangeven in welke periode van het jaar de werkzaamheden hun het beste paste. De hoogste ophoging was 80 centimeter.

Wetterskip verhoogt waterkeringen In totaal beheert Wetterskip Fryslân 3.300 kilometer aan waterkeringen. Momenteel heeft Wetterskip Fryslân meer projecten lopen waarbij waterkeringen worden opgehoogd. De komende jaren komt nog ongeveer 300 kilometer in uitvoering.

Kosten Het project kostte in totaal 3,7 miljoen euro. Het is in één jaar uitgevoerd door aannemer Van der Meer uit Scharnegoutum.

Fotobijschrift: Kobe, Sofie, Jayden en Arnoudt uit groep 7/8 van bassischool It Harspit in Oppenhuizen onthulden de zelfgemaakte ketting samen met bestuurder Jan van Weperen: “Droge voeten in top en twel!”

Foto: Wetterskip Fryslân
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden