Nieuwe brug over de Broeresleat:Westpolderbrêge

OPPENHUIZEN- De nieuwe brug over Broeresleat is geopend én heeft een prachtige naam gekregen! Veel inwoners van onze dorpen hebben er al gebruik van gemaakt, maar vandaag is het nieuwe fiets-/wandelpad langs en over de Broeresleat officieel geopend. Een prachtige aanwinst voor onze dorpen.

Het pad is geopend door wethouder De Man en gedeputeerde Fokkens (tevens voorzitter van het bestuur van de Marrekrite) door het onthullen van de naam van de brug. Voor het kiezen van de naam had het Dorpsbelang een prijsvraag uitgeschreven, waar met veel enthousiasme en creativiteit op is gereageerd. Heel erg bedankt daarvoor. Aan het Dorpsbelang de moeilijke taak om uit 41 prachtige inzendingen de winnende naam te kiezen: Westpolderbrêge!

De bedenker van deze naam, mevrouw Boschma-Luinenberg, kreeg de prijs (een pakket van Slagerij de Jager) vanmiddag persoonlijk overhandigd door de gedeputeerde. De gedeputeerde vertelde er ook bij waarom het de Westpolderbrêge is geworden. Bij haar inzending schreef mevrouw Boschma-Luinenberg:“Toen wij in de ruilverkaveling nieuw bouwden had men het over de Westpolder. Wij hadden het over de Westwei, maar toen wij de bouwvergunning kregen stond er dat het Leijepoel heette! Nu is het een mooie kans om de Westpolder de naam terug te geven.”

Het Dorpsbelang vond dit een prachtige uitleg. Met de komst van de brug is het mogelijk geworden om een rondje om de mooie Westpolder te wandelen of te fietsen. En bovendien beginnen veel straatnamen in beide dorpen met een windrichting (Noardein, Eastwei, Lytse Sudein), maar de windrichting West ontbrak nog.

Veel fiets- en wandelplezier over de Westpolderbrêge en om de Westpolder gewenst! En nogmaals dank voor alle prachtige namen die zijn ingezonden.   

http://www.topentwelonline.nl/Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden