Nieuwe bestemming schoolgebouw Gauw

GAUW- Nog voor de zomervakantie zal de dorpsschool ‘De Legeaën’ verhuizen naar de nieuwe locatie in Sibrandabuorren. Het schoolgebouw in Gauw komt dus leeg te staan en zal worden verkocht door de Gemeente Súdwest-Fryslân.

De gemeente biedt hierbij de school via het dorpsbelang eerst aan de eigen inwoners van Gauw aan. Dorpsbelang heeft de bewoners in 2019 tijdens de jaarvergadering al over geïnformeerd. Ook heft dorpsbelang toen verteld dat zij het plan hebben opgevat om ervoor zowel jongeren als ouderen appartementen in te maken. Dit worden dan levensloopbestendige woningen.

“We krijgen deze kans maar één keer en staan ook nog steeds achter deze plannen. Maar daarnaast willen wij graag ook, en voordat we met deze plannen verder gaan, van onze inwoners weten of ze misschien andere ideeën hebben. Voorbeelden hiervoor zouden kunnen zijn om er een woonhuis, een atelier of een winkel in te maken. Maar ook andere ideeën zijn welkom”, zo schrijft dorpsbelang in de Gauster Doarpsstimme, de dorpskrant van Gauw.

Reacties kunnen voor 3 juli 2020 naar de secretaris van dorpsbelang Gauw worden gemaild: secretariaatdorpsbelanggauw@gmail.com


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden