Koninklijke onderscheiding Jetty Sipma

SNEEK- Bij Bijzondere gelegenheid is op vrijdag 18 december 2020 om 13.00 uur een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Jetty Sipma (59) uit Sneek. Zij is bij Koninklijk besluit benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De onderscheiding werd uitgereikt door de burgemeester van Súdwest-Fryslân, Jannewietske de Vries.

In verband met de coronamaatregelen werd de onderscheiding opgespeld door de echtgenoot van mevrouw Sipma, de heer Anne Hettinga. Jetty Sipma ontving de onderscheiding vanwege haar jarenlange en belangeloze inzet voor de medemens, met een grote mate van verantwoordelijkheid. In verband met de aanstaande verhuizing van de familie is ervoor gekozen om de onderscheiding, met inachtneming van de coronarichtlijnen, vandaag uit te reiken.

Jetty Sipma was zeer actief bij Sint Martinus Parochie in Sneek, bestuurslid van de vakbond ABVAKABO en nauw betrokken bij de opvang van minderjarige asielzoekers in het AZC Sneek en de intake van asielzoekers in Luttelgeest. Zij zette zich vrijwillig in als peuterleidster bij Peuterspeelzaal De Krobbe Dobbe in Sneek en organiseerde voetbalkampen voor gehandicapte kinderen voor voetbalvereniging SWZ Sneek en was daarbij begeleider. Ook was zij lid van en vrijwilliger bij de Bonifatiuscantorij, voorzitter van Stichting Vrienden van het Bonifatiushuis en zette zich in voor wijkvereniging De Brekken in Sneek.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden