Klaas de Haan: "Transport en logistiek is een topsector met veel mogelijkheden!"

SÚDWEST-FRYSLÂN - Sectorinstituut Transport en Logistiek werkt voor mens en werk in transport en logistiek. “Wij staan voor een sector met vakbekwame en energieke werknemers die met plezier aan het werk zijn en blijven. Daarom helpen we werknemers en werkgevers met elkaar in beweging te komen en te blijven. Met een beproefde aanpak om instroom en duurzame inzetbaarheid structureel te realiseren”, vertelt Klaas de Haan, adviseur bij het sectorinstituut. Tevens is het bedrijf te vinden op het Werkfestival van 19 september!

Vertel, waarom doen jullie mee aan het Werkfestival?
“De sector transport en logistiek heeft nog steeds meer mensen nodig. Dit doen we niet alleen door leerlingen op te leiden, maar ook via zij-instroom en doorstroom werven we mensen voor deze topsector. We hopen mensen te enthousiasmeren voor het vak en hen een goed beeld van de sector te geven. “

Hoe ziet zo’n opleiding eruit?
“Wij begeleiden jaarlijks circa duizend leerlingen in de transport en logistiek. In Friesland zijn dat ongeveer 100 jongens en meiden die ik onder mijn vleugels heb. Tijdens die opleiding zijn wij juridisch gesproken de werkgever. In principe gaan de leerlingen 1 dag naar school en 4 dagen in de praktijk. Voor de opleiding moeten ze minimaal 21 uren draaien. Wij ontzorgen de bedrijven juridisch, we verzorgen de verloning, houden het verzuim in de gaten en regelen eventuele bbl-subsidieverstrekkingen.”

Wat is jouw rol binnen deze opleiding?
“Mijn specifieke taak in dit traject is het werven en partijen bij elkaar brengen en het begeleiden van de leerlingen en leerbedrijven in dit traject. Ik ben dus een soort regisseur, om kandidaten enthousiast te maken voor de sector en de opleiding.  Er is ontzettend veel mogelijk in de logistiek en wij willen een goed beeld van de sector geven.”

Kampenringweg 43, 2803 PE Gouda | www.stlwerkt.nl

Benieuwd naar alle 70 deelnemende bedrijven uit Súdwest-Fryslân? Check www.werkfestivalswf.nl/inschrijven en schrijf je meteen in als bezoeker van het Festivalplein bij Lokaal 55! Voor het bezoeken van bedrijven is geen inschrijving nodig.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden