Hospice ‘de Kime’ ontvangt gift van de Vereniging EHBO IJlst e.o.

SNEEK-Op vrijdag 2 april 2021 werd hospice ‘de Kime’ van VPTZ Zuidwest Friesland bezocht door de heren Willem de Schiffart en Douwe Hiemstra, beide oud-voorzitter van de Vereniging EHBO IJlst e.o.

Zij kwamen niet met lege handen: namens de leden boden zij een prachtige gift van €3.000,- aan. De EHBO IJlst e.o. heeft zich in 2020 genoodzaakt gezien de vereniging op te heffen. Door te weinig aanwas van nieuwe leden kon zij niet langer bestaan. Het geld dat nog bij de club in kas was, is door een commissie namens de leden toebedeeld aan het goede doel. Hoewel er dus eigenlijk sprake is van een enigszins treurige aanleiding, werd de gift in het hospice blij en dankbaar aanvaard. Ieder jaar moet de begroting namelijk worden rondgemaakt door middel van steun van particulieren. Door deze sponsorgiften wordt het mogelijk zeer gewenste hulpmiddelen als o.a. een bladderscan (blaasecho) aan te schaffen. Hulde aan de oud- EHBO-ers.