Gezocht: Biodiversiteitsinitiatieven uit de regio

Foto Henk van der Veer

SNEEK- Momenteel werkt de provincie Fryslân aan het biodiversiteitsherstelprogramma (BHP). Een programma ter verbetering van de biodiversiteit waar allerlei mensen en organisaties aan meewerken. Er wordt gezocht naar de mogelijkheden voor herstel van de snel afnemende biodiversiteit.

Daar moet heel wat voor gebeuren

Eén belangrijk onderdeel daarvan is het in kaart te brengen van wat er allemaal al is gebeurd. Grote en kleine initiatieven in wijken en dorpen, in de openbare ruimte, bij u thuis of in boerenland en op bedrijventerreinen, alles telt mee.

Samen met de FMF (Friese Milieufederatie) en Kening (voorheen Kening van ‘e Greide) inventariseert de Provincie deze initiatieven. Ecologisch bureau Altenburg&Wymenga brengt alles in kaart en analyseert de gegevens.

Met deze analyse gaan we in heel Fryslân aan de slag om de biodiversiteit te verbeteren. Natuurlijk kunnen wij nooit op de hoogte zijn van ál deze initiatieven.

Kent u initiatieven in uw buurt? Laat het ons weten! Het zou jammer zijn als uw initiatief zou ontbreken op deze interactieve kaart.

U kunt hiervoor contact opnemen met: Marieke van Dorp 06 86875538 of Marcia de Graaff 06 12391229 Email: info@biodiversiteit.frl

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden