Eerste Ondernemersfonds Seminar “Recht zo die gaat!”

Tijdens het seminar zal de heer Frits de Ruyter de Wildt als key note spreker optreden. De heer De Ruyter de Wildt is de 12e generatie directe nazaat van Nederlands grootste admiraal Michiel de Ruyter. Op anekdotische wijze en met humor doorspekt, zet hij zijn eigen ervaring in de Koninklijke Marine en het bedrijfsleven in een historisch perspectief. Hij trekt vergelijkingen tussen verleden en heden en laat de aanwezigen leren van de lessen en successen uit onze geschiedenis

Scharnegoutum - De Stichting Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân organiseert op 30 oktober 2019 het seminar “Recht zo die gaat!” Dit seminar wordt georganiseerd om alle 89 kernen binnen de gemeente te informeren over en te betrekken bij het reilen en zeilen van het Ondernemersfonds. Daarnaast is deze bijeenkomst bedoeld om inspiratie op te doen en elkaar te ontmoeten.

Het seminar vindt plaats in het dorpshuis van Scharnegoutum op 30 oktober van 13:30 – 17:30 uur. Aan de deelname zijn geen kosten verbonden. Per ondernemersvereniging of vereniging van dorpsbelang kunnen maximaal twee bestuursleden worden afgevaardigd voor deelname aan het seminar.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden