Ds. Jan Willem Nieboer verlaat Protestantse Gemeente Sneek

Archieffoto 2018
Foto Henk van der Veer

SNEEK- Ds. Jan Willem Nieboer uit Sneek heeft het beroep dat de wijkgemeente Groningen Zuid op hem heeft uitgebracht aangenomen. Dat maakt hij bekend in het kerkblad van de Protestantse Gemeente Sneek, Ysbrechtum, Tjalhuizum en Tirns.

Hieronder het bericht van ds. Jan Willem Nieboer, waarin hij zijn vertrek uit Sneek nader toelicht aan de PK Gemeente van Sneek e.o.

Een beroep uit Groningen

Tussen Kerst en oudejaarsdag kwam bij ons een belangrijke brief binnen. Het was het beroep van de wijkgemeente Groningen Zuid. Deze gemeente kerkt in de Immanuelkerk aan het Overwinningsplein in de stad Groningen. Op oudejaarsdag heb ik het beroep aanvaard. Na 14 jaar neem ik afscheid van deze mooie gemeente en al die mensen die me in de loop van de tijd zeer lief geworden zijn. Voor wie zich afvraagt wat zo’n ‘Frais’ als ik in vredesnaam in ‘Grunn’n’ te zoeken heeft, is het goed te weten dat wij zo’n tien jaar in de stad Groningen gewoond hebben.

Al bekend met Groningen-Zuid

Ook onze oudste dochter is daar geboren. Op de dag van haar geboorte werd ik als kersverse vader gebeld door de predikant van de Immanuelkerk van Groningen Zuid of ik daar een jaar zou willen invallen vanwege ziekte van een andere predikant.

 Dat heb ik toen met veel plezier gedaan. Ik leerde in deze kerk de ‘Vieringen Op Weg’ kennen, een prachtige inspiratiebron voor de Geestdriftvieringen die we hier in Sneek in 2007 hebben opgezet. Onze dochter werd ook in dit gebouw gedoopt. Het is bijzonder dat ik na zoveel jaar hier als predikant mijn werk mag voortzetten. Zoals iemand mij schreef in een lief mailtje: ‘yn in oare tún fan deselde baes’. In deze nieuwe stap zit ook een vorm van thuiskomen verborgen. Mijn achternaam klinkt in Groningen namelijk een stuk vertrouwder dan hier. Het stikt er bijkans van de Nieboers.

Familie

Op het geboortebewijs van mijn Groningse vader staat de naam van de plek waar we gaan wonen en mijn overgrootouders liggen daar in een dorpje vlakbij begraven. We zullen ook regelmatig een ‘Nieboer-vrachtauto’ van het bedrijf van neven van mijn vader voorbij zien rijden. Al met al lopen er meer lijntjes tussen Groningen en Sneek dan je zou verwachten.

Eerste contacten van voor zomer 2020

De eerste contacten tussen Groningen en mij zijn al van voor zomer 2020. Tijdens het snuffelen aan elkaar, veranderde onverwacht de samenstelling van ons team hier in Sneek in rap tempo. Er ontstaat hier in Sneek nu een lastige situatie met drie vacatures. Maar ingrijpende beslissingen als een nieuwe werk- en woonplek worden altijd individueel genomen. De komende tijd zal dus in het teken van afscheid nemen komen te staan. Hoe en wanneer precies is op dit moment nog niet duidelijk. Daarover volgt een volgende keer meer.

Ds. Jan Willem Nieboer

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden