Dorpsbelang Top & Twel schrijft prijsvraag uit: naam nieuwe wandel-/fietsbrug Broeresleat

OPPENHUIZEN – “Bijna is het zover: het fiets-/wandelpad langs en over de Broeresleat wordt op vrijdag 3 juli geopend! Het pad wordt op die dag officieel geopend door de bestuurders van Marrekrite, gemeente en provincie door het onthullen van de naam van de brug. 

Aan ons dorp de eer om die naam te bedenken! Voor het bepalen van de brugnaam heeft het Dorpsbelang een prijsvraag uitgeschreven. De winnaar ontvangt, naast de eeuwige roem, een heerlijk pakket samengesteld door Slagerij de Jager!

De naam moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Frysk
  • De naam moet goed klinken (de bedenker moet er zelf bij/naast willen wonen!)
  • De naam moet aansluiten bij de bestaande namen van straten en/of vaarwater in de omgeving.
  • Nog levende personen worden niet vernoemd, met uitzondering van leden van het Koninklijk Huis. Een te vernoemen persoon moet ten minste 10 jaar geleden zijn overleden.
  • De naam mag niet lijken op namen die al in gebruik zijn.

We zijn erg benieuwd naar jullie suggesties! Namen voorzien van uitleg kunnen ingestuurd worden tot uiterlijk 17 juni 17:00u via doarpsbelangtopentwel@outlook.com. Het Dorpsbelang zal uit alle inzendingen een naam kiezen en voorleggen aan de Naamgevingscommissie en vervolgens aan het College van de gemeente. De winnaar wordt uiterlijk 1 juli ingelicht, zodat hij/zij hopelijk ook aanwezig kan zijn bij de onthulling van de naam. Van de opening/onthulling zal na 3 juli weer een berichtje worden geplaatst op Topentwelonline.nl.”

 

 


Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden