20 jaar hospice-zorg in Friesland

SNEEK- Op 1 oktober a.s. is het precies 20 jaar geleden dat Hospice Zuidwest Friesland haar deuren opende in Sneek;  daarmee was het eerste hospice in Friesland een feit.

Na een aantal jaren van voorbereiding door een initiatief- en werkgroep, en dankzij vele giften, werd het ‘bijna-thuis -huis’ gerealiseerd in een vleugel van een verzorgingshuis. Bevlogen bestuurders, coördinatoren en 40 opgeleide zorgvrijwilligers maakten het mogelijk dat mensen in hun laatste levensfase hulp, zorg en nabijheid konden krijgen in een huiselijke omgeving.   Medewerkers van Thuiszorg Zuidwest Friesland verzorgden de verpleegkundige begeleiding. ‘Geen dagen aan het leven, maar leven aan de dagen toevoegen’, was en is nog steeds het inspirerende motto van de stichting.

Al snel bewees het hospice haar bestaansrecht in onze veranderende maatschappij; het aantal opgenomen gasten nam elk jaar toe.

In de hele zuidwesthoek van Friesland werd al vanaf 1992 bij terminaal zieken thuis ondersteuning geboden door vrijwilligers van de Vrijwilligers Terminale Zorg. Deze organisatie en het Hospice fuseerden in 2007 tot de VPTZ-ZWF met twee ‘werkvelden’: Bij mensen thuis èn in het Hospice.

In 2012 ging een grote wens in vervulling:  hospice ‘de Kime’(Fries voor horizon, einder) werd gevestigd in een mooi eigen pand met alle ruimte en faciliteiten voor 4 ‘gasten’.       Inmiddels zetten ruim honderd vrijwilligers zich op allerlei manieren in voor de VPTZ-ZWF, en daarmee voor hun medemens; als kookster of bestuurslid, als zorgvrijwilliger of tuinman. De vrijwilligers zijn de trots van de organisatie, want ze zijn onmisbaar!

Nu, na 20 jaar kijkt het Hospice dankbaar terug. “We zijn dankbaar voor de enorme inzet en steun van velen, waardoor we voor veel mensen van betekenis konden zijn in een vaak moeilijke periode. Dankbaar, voor de goede samenwerking met huisartsen, Thuiszorg ZWF en veel andere disciplines. Dankbaar voor alle mensen die ons steunen: donateurs, sponsoren, gulle gevers, mensen die meedenken,  enzovoorts. Met uw steun, op welke manier ook, kan de VPTZ-ZWF dit belangrijke en mooie werk blijven doen en kijken we met vertrouwen naar de toekomst!”

 Op de site www.vptz-zwf.nl vindt u veel informatie; bellen kan ook: 0515-430604
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden