Aanpak muur met hekwerk terpkerkhof Goënga voltooid

Goënga- De Stichting Kerkgebouw Goënga is sinds 7 juli 2014 een zelfstandige stichting, daarvoor was de PKN Gemeente “De Lege Geaën” de eigenaar van zowel kerkgebouw als de omliggende begraafplaats. Onlangs werd de muur en het hekwerk rond de kerk gerestaureerd.

 

De Stichting Kerkgebouw Goënga heeft ten doel: het behoud van het kerkgebouw met begraafplaats als cultureel erfgoed voor het dorp Goënga en daartoe alles te verrichten wat bevorderlijk kan zijn ter verwezenlijking van het doel, alles in de ruimste zin van het woord.

De muur en het gietijzeren hekwerk om de begraafplaats maken onderdeel uit van het historisch terpkerkhof. Het behoud daarvan past daarmee binnen de doelstelling van de stichting.

In de kerk worden met grote regelmatig culturele activiteiten en een boekenruil georganiseerd.  Muur en hekwerk bepalen in sterke mate het gezicht naar buiten van deze activiteiten.

De kerkhofmuur

De muur met daarboven geplaatst het gietijzeren hekwerk ligt aan de straatzijde (Hege Wier), half om het terpkerkhof heen. Omdat de kerk zich midden in Goënga bevindt zijn de muur en het hekwerk sterk beeldbepalend.

Zowel de muur als het gietijzeren hekwerk verkeerden in slechte staat en dienen hoognodig te worden gerestaureerd. Die restauratie heeft nu plaatsgevonden met een geweldig mooi resultaat. ‘It kin wer besjen lije!’

 

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden