Aanpak eenzaamheid van start in Súdwest-Fryslân Op weg naar een Alliantie ‘Sosjaal en Sûn’

Foto: Pixabay

SNEEK -  Súdwest-Fryslân en Stichting Sociaal Collectief gaan samenwerken in de aanpak tegen eenzaamheid. Maandag 10 mei ondertekenden zij met verschillende lokale partijen, die zich hard maken tegen eenzaamheid, het manifest ‘Sosjaal en Sûn’. De aanpak tegen eenzaamheid begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op ouderen.

De partijen met wie wordt samengewerkt zijn Sport Fryslân, Cultuur Kwartier, Bibliotheek Mar en Fean, Patyna thuiszorg, Thuiszorg Zuidwest Friesland en het seniorenplatform. Binnenkort sluiten ook de huisartsenpraktijken aan bij het netwerk. GGD Fryslân is kernpartner en ROS Friesland sluit ook aan.

Eenzaamheid bij ouderen

Eenzaamheid wordt een steeds groter probleem. Zeker nu in deze coronatijd. Mensen kunnen elkaar niet ontmoeten en hebben minder contacten. Veel ouderen voelen zich hierdoor eenzaam. Daarom gaan de samenwerkende partijen zich eerst richten op het doorbreken van eenzaamheid bij ouderen. De groep ouderen stijgt snel in Súdwest-Fryslân. In verhouding met andere gemeenten wonen hier veel ouderen. Wethouder Gea Wielinga: “We wonen steeds langer thuis en dan is het fijn dat je contact hebt met de mensen in je buurt en dat je kunt meedoen aan activiteiten. Als je mensen om je heen hebt die je steunen en stimuleren ben je gelukkiger en gezonder. Daarom is het zo mooi dat we onze krachten bundelen in de strijd tegen eenzaamheid.”

Start in Bolsward en omstreken De aanpak eenzaamheid begint in de regio Bolsward, Makkum, Witmarsum en Wommels en richt zich op 75+-‘ers. In deze regio is het percentage eenzaamheid hoger dan gemiddeld. Vrijwilligers gaan bij de mensen op bezoek. Ook gaan de samenwerkende partijen aan de slag met een duurzame aanpak tegen eenzaamheid en het opzetten van een lokaal netwerk.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden