Aanmelden voor De Kroon Open

SNEEK- Op zaterdag 9 oktober zal De Kroon Open plaatsvinden, aanvang van dit tennisevenement is om 11.00 uur. De borrel in het bekende Sneker horeca etablissement is om 16.30 uur.

Opgave voor het toernooi kan nog tot 24 september a.s.  via het mailadres: dekroonopen@gmail.com

Naast je naam & telefoonnummer ook graag speelsterkte A of B vermelden. En geef ook even je maat shirt door aan de organisatie. Deelname na betaling, inschrijfkosten € 20,-
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden