Aangepaste bedieningstijden 18 bruggen

LEEUWARDEN- Van 17 tot en met 30 november 2021 gelden voor 18 bruggen in Fryslân aangepaste bedieningstijden. In deze periode verhuist de Provincie Fryslân de bediencentrale naar het nieuwe Swettehûs in Leeuwarden. Hierdoor is voor een korte periode geen bediening op afstand van deze 18 bruggen mogelijk. Door de werkzaamheden na het vaarseizoen uit te voeren, wordt de hinder voor scheepvaart zo gering mogelijk gehouden.

Bruggen worden tijdelijk weer lokaal bediend, waarvan een gedeelte op afroep. De wachttijden kunnen hierdoor langer zijn. Enkele bruggen worden niet bediend, daar zijn alternatieve routes in de buurt. De beroepsvaart zal weinig hinder ervaren door de tijdelijke lokale bediening van bruggen op het van Harinxmakanaal. In onderstaand overzicht is aangegeven om welke 18 bruggen het gaat en wat voor bediening daar van toepassing is. Alle informatie is ook te vinden op de website: www.fryslan.frl/brugbediening

It Swettehûs

“De tijdelijke situatie markeert dat we nu echt bijna bij ons doel zijn: de verhuizing naar ús Swettehûs in Ljouwert. Op het gebied van varen in Fryslân zal die nieuwe bediencentrale echt de spil zijn waar héél véél om draait’’, zegt gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder.

Op dit moment bedienen de brugwachters 18 bruggen vanuit de tijdelijke bediencentrale naast het nieuwe, circulair gebouwde Swettehûs. In de toekomst zijn dat er in het nieuwe gebouw veertig. Met afstandsbediening wordt bereikt dat met samenwerkende gemeenten bruggen in Fryslân zonder tolgeld en pauzes bediend worden. Naast een werkplek voor ongeveer 20 brugbedienaars, doet het nieuwe gebouw en terrein straks dienst als uitvalsbasis voor provinciale medewerkers (vaar)wegbeheer, nautische zaken en de technische dienst voor onderhoud van bruggen en sluizen.

 
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden