Aan de slag als directeur bij Technolab SWF?

Aan de slag als directeur bij Technolab SWF? Op freelance basis of detachering, maximaal 24 uur per week in Súdwest-Fryslân? Lees dan snel verder!

Over Technolab SWF

Stichting Technolab SWF is ontstaan door een gemeenschappelijk belang van het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Wij werken vanuit een passie voor wetenschap en talentontwikkeling en de noodzaak om jongeren op eerdere leeftijd te interesseren voor technologie. Samen met de bedrijven in SWF, en daarbuiten, bieden we een actief programma aan waarbij ‘doen en ervaren’ de basis is.

Technolab SWF biedt een divers activiteitenaanbod voor de kinderen van de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Súdwest-Fryslân. Onderzoekend en ontwerpend leren is de basis, de bedrijven doen de rest. Met een fantastische inbreng van ondernemers uit Súdwest-Fryslân werken we samen aan sterk techniekonderwijs en een veelbelovende carrière in de techniek.

 

Ambities

Technolab SWF zoekt vanwege vertrek van de huidige directeur, een nieuwe leider. Deze is verantwoordelijk voor de uitvoering van de ambities van Technolab SWF en draagt tevens zorg voor de ontwikkeling daarvan.

  • Verbinding creëren met de lokale ondernemers en uitbreiding naar volwaardige partnerships
  • Een structurele financiering vanuit Onderwijs, Overheid en Ondernemers (3O’s)
  • Uitbreiding van het programma aanbod naar onderbouw PO en VO,
  • De ontwikkeling van een volwaardig stage aanbod en daarmee de status van een Leerwerkbedrijf.

Operationeel
De directeur is verantwoordelijk voor de dagelijkse uitvoering van alle activiteiten van Technolab. Op een inspirerende wijze geef je leiding aan een 30-tal medewerkers met verschillende achtergronden. Je werkt met medewerkers op basis van detachering, zelfstandigheid, collegiale uitleen, re-integratie en vrijwilligers. Je bent het boegbeeld voor de externe contacten in de keten. Daarbij valt te denken aan;
  • Acquisitie en ontwikkelen van netwerken, PR en communicatie
  • Netwerk binnen de gehele onderwijskolom, van PO tot HBO. Netwerk van ondernemers binnen (en buiten) de gemeente SWF
  • Het onderhouden van de goede contacten met de gemeente SWF, provincie en rijk (STO).

 

 

Financiën

Technolab SWF is gestart in 2018 met aansluitend de roerige Corona jaren. De financiering is tot nu toe in orde. Voor een solide basis voor de toekomst is een structurele financiering en sluitende begroting nodig. Als directeur draag je deze verantwoordelijkheid. Je verzorgt de sponsor- en subsidie aanvragen, werkt daarbij samen met bedrijven en overheden en ziet 

financiële kansen die anderen niet zien. Je weet deze te verzilveren en draagt daarmee bij aan een toekomstbestendig Technolab SWF.

 

Profiel directeur Technolab SWF

We vragen een innovatieve doorzetter met sterke commerciële vaardigheden (i.v.m. acquisitie) en affiniteit met het bedrijfsleven, specifiek in SWF. Je hebt een heldere visie op de toevoeging van Technolab op de bestaande opdracht binnen het onderwijs en hebt een beeld bij de Human Capital behoefte van de regio. Je weet deze visie om te zetten naar concrete en meetbare doelen. Je beschikt over een relevant netwerk in de regio, zowel bij ondernemers als onderwijs, of je bent aantoonbaar in staat deze verbinding te maken. Je hebt financiële kennis op hoofdlijnen en bent in staat om de structurele basis voor de toekomst te leggen. Werkplezier is aanstekelijk, we zien graag dat de directeur energiek, vrolijk en positief is. Je bent aansprekend en overtuigend en hebt plezier in het verbinden en ontwikkelen van inhoud en mensen. De directeur legt verantwoording af aan het bestuur van Technolab SWF, waarbij er in een directiereglement de verdeling van de verantwoordelijkheden wordt beschreven.

 

Sollicitaties (motivatie en CV) kunnen vóór 18 mei 2022 worden gericht aan de secretaris van het Bestuur van Technolab SWF, dhr. J. Fortuin, via e-mail: fortuin@palludara.nl.
De sollicitatie gesprekken vinden plaats in week 21. De ingangsdatum is uiterlijk 22 augustus 2022, maar in overleg het liefst eerder.

 

Voor meer informatie kun je contact leggen met de huidige directeur Marianne Poelman, 06- 15608880 of via de mail marianne@technolab-swf.nl.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden