21 juni: Duurzaamheidscafé 'De Groene Tafel' - Het bevorderen van biodiversiteit in onze leefomgeving

Foto: Houtstad-ijlst.nl

IJLST - De volgende bijeenkomst van De Groene Tafel in Museum en Werkplaats Houtstad IJlst is op dinsdagochtend 21 juni om 10.00 u. We gaan het deze keer hebben over het bevorderen van biodiversiteit in onze leefomgeving. Belangrijk thema hierbij is het in werking treden van de nieuwe Omgevingswet per 1 januari 2023.

Deze wet verplicht gemeenten om burgers actief te betrekken bij het opstellen van de Omgevingsvisie en de daarbij behorende beleidskeuzes voor de komende 20 à 30 jaar. Deze visie gaat over de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer, infrastructuur, bouwwerken en cultureel erfgoed. Als je ‘groene’ ideeën hebt voor je omgeving, van nestplekken voor huiszwaluwen tot wandelpaden door het groen, dan is dit het moment om dat bij de gemeente aan te kaarten. Op samenvooronzeleefomgeving.nl kun je alvast lezen hoe je invloed kunt uitoefenen.

Natuurlijk gaan we ook kijken hoe je de biodiversiteit in je eigen tuin of straat kunt vergroten. Met wat kleine aanpassingen heb je bijvoorbeeld al meer kans op vogeltjes in je tuin en wie wil dat nou niet. Opgeven voor deze bijeenkomst kan via info@houtstad-ijlst.nl.

De bijdrage voor koffie of thee is €1,-. Tip: neem je eigen beker mee!
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden