Waar zijn de nonnen van Scharnegoutum?

SCHARNEGOUTUM- In de nacht van vrijdag op zaterdag ( of eerder) zijn 3 van de 6 nonnen van het kunstwerk bij de brug in Scharnegoutum afgebroken en verdwenen.

De verontwaardiging op de site https://www.facebook.com/Skearnegoutum/ is groot: 

“Werom?? Fan freed op sneon (of earder) binne der 3 fan de 6 nonnen fan it keunstwurk by de brêge yn ús doarp ôfbrutsen! Ik ha flokt!! Wat is hjir de lol fan? Drank, drugs of stoer dwaan? Wa sil it sizze, mar it is yn en yn tryst dat dit bard. Hooplik komme de 3 nonnen wer foar it ljocht, mar foar 't selde lizze se yn 'e Swette. (Wa mear ynformaasje hat graach reaksje yn in PB)”
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden