Illegaal evenement op Hegemermar gestopt

HEEG - Tegen het einde van zaterdagmiddag 25 juli is door de politie in samenwerking met gemeente Súdwest-Fryslân en in overleg met de Veiligheidsregio Fryslân ingegrepen bij een illegaal evenement op het Hegemermar. 

Zo’n veertig boten (met in totaal ruim tweehonderd opvarenden) hadden zich daar verzameld en waren daar voor anker gegaan. Op een van de boten zou worden opgetreden door een band. Voor deze activiteit was echter geen vergunning aangevraagd. 

 

Zonder vergunning is de samenkomst aangemerkt als een samenkomst in strijd met de afspraken in de noodverordening. Na een gesprek met zowel de organisatie als de bandleider is de waarschuwing gegeven dat op het bewust overtreden van de noodverordening een boete volgt van 4350 euro. Daarop is het evenement door de organisatie gestaakt.
Koop lokaal - bij onze vrienden

Agenda Sneek

Wees loyaal – aan onze vrienden