Nieuw Onderzoek: Burgemeesters maken zich grote zorgen om plannen Kuipers tot concentratie acute zorg en willen aan tafel

Gezond en fit
Foto: Henk van der Veer
Foto: Henk van der Veer

SUDWEST-FRYSLAN – Nieuw onderzoek onder gemeenten met een regionaal ziekenhuis laat zien dat burgemeesters en wethouders zich grote zorgen maken om de plannen van minister Kuipers voor concentratie van de acute zorg. Op verzoek van de Tweede Kamer worden nabijheid van zorg en de impact op de leefbaarheid meegenomen bij elke verandering van het zorgaanbod.

De gemeenten hebben daarbij een belangrijke rol toebedeeld gekregen en een verantwoordelijkheid richting hun inwoners. Maar volgens Burgemeester Joris Bengevoord van Winterswijk, woordvoerder namens een groep van ongeveer 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis, zijn de wettelijke taken in de praktijk lastig tot niet uitvoerbaar. Bengevoord: “Wij moeten als burgemeesters de veranderingen in het zorgaanbod nu vaak in de krant lezen. Het is tekenend dat de verzekeraars lid zijn van het regionaal overleg acute zorg (ROAZ), en wij niet.”

Sluiting van ziekenhuizen belangrijke reden voor afhaken Nederland
In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’. Het sluiten van faciliteiten als ziekenhuizen wordt in de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’ expliciet genoemd als grond voor de kansenkloof tussen stad en platteland.

Volgens Burgemeester Reinie Melissant-Briene van Gorinchem is verreweg het grootste deel van de zorg niet hoog-specialistisch of complex, maar basis of tweedelijns zorg. “Die zorg gedijt uitstekend in de nabijheid van patiënt, personeel en familie of naasten. Nederlanders die geen auto hebben kunnen nu al vaak het ziekenhuis moeilijk bereiken en dat wordt bij concentratie alleen maar erger.”

Volgens Margo Mulder, burgemeester van Goes lijkt het voor Den Haag een automatisme dat personeel van pakweg een Zeeuws ziekenhuis bereid is om met de auto voor een paar cent per kilometer nachtdiensten te gaan draaien in Rotterdam, maar dat beeld is gedoemd te mislukken. “Mensen zijn geen pionnen die je zomaar kunt verplaatsen. Er is door de centralisatie van ziekenhuizen meer ambulancepersoneel nodig om mensen over grotere afstanden te vervoeren. Ambulancepersoneel en Spoedeisende hulp-verpleegkundigen stromen nu al vaak uit naar andere beroepen. Laten we alle energie inzetten om de acute zorg voor zorgprofessionals aantrekkelijker te maken, in plaats van extra hindernissen op te werpen.”

Burgemeesters willen meedoen in plaats van krant lezen
Per 15 januari 2021 moeten inwoners en colleges van burgemeester en wethouders worden geïnformeerd en betrokken bij de besluitvorming van de aanbieder die aanbod van acute zorg op een bepaalde locatie wil beëindigen of opschorten. Daarbij is het volgens het kabinet van belang dat zij weten hoe de zorginstelling ervoor staat en wat de toekomstplannen zijn en dat zij mee kunnen praten, hun zorgen kunnen uiten en suggesties kunnen doen.

Onderzoek door de 28 gemeenten met een regionaal ziekenhuis laat echter zien dat daar twee jaar later in de praktijk niks van terecht komt. Bengevoord: “Er vinden momenteel allerlei relevante gesprekken plaats over o.a. aantallen ziekenhuispatiënten, afstanden naar een ziekenhuis en regiobeelden. Of het nu de ROAZ is of een ander relevant overleg, wij horen graag waar we als burgemeesters kunnen aanschuiven om binnen onze rol op een goede manier aan onze taak te voldoen. Wellicht kan de minister van Binnenlandse Zaken ons helpen door een ondersteunend telefoontje te plegen.”