Hoormaatje nodig?

Gezond en fit
Afbeelding

SNEEK- Hoormij·NVVS streeft ernaar dat goede (hoor- en evenwichts)zorg vanzelfsprekend is voor iedereen, nu en in de toekomst. Hoe? Hoormij biedt je betrouwbare voorlichting en informatie, organiseren bijeenkomsten om ervaringen uit te wisselen en behartigen jouw belangen bij het ministerie van VWS, zorgverzekeraars, audiciens en audiologen. Waar dat kan, werken we aan preventie en we volgen de ontwikkelingen op het gebied van onderzoek. Voor joú en al die mensen die hiermee te maken hebben. 

Goede hoorzorg

  • Hoorwijzer, een initiatief van Hoormij·NVVS, is de enige onafhankelijke website met informatie over hoortests, hoorspecialisten, hoorhulpmiddelen en vergoedingen.
  • Ontwikkelen van het hoorprotocol. Het idee erachter is dat je een hulpmiddel vergoed krijgt waarmee je goed genoeg kunt functioneren. Dus bij lichte gehoorproblematiek krijg je een eenvoudiger toestel dan bij ernstig verlies en wanneer je veel in complexe luistersituaties verkeert, zoals een onderwijzer of iemand met een human resources functie. Aan de hand van een gehoortest en een vragenlijst word je ingedeeld in één van de vijf categorieën waarbij 1 eenvoudig is en 5 complex.
  • Antwoorden op de vraag: wanneer krijg je je hoortoestel vergoed?
  • Hoortoestel nodig? Zo kies je de juiste.
  • Op basis van de klantervaringen en alle signalen die bij ons binnenkomen, gaan wij in gesprek met het ministerie, audiciens en zorgverzekeraars. Zo heeft Hoormij·NVVS ervoor gezorgd dat hoortoestellen nog altijd in het basispakket van de zorgverzekeringen zijn gebleven en dat vanaf 2016 kinderen tot 18 jaar 100% vergoeding ontvangen voor hun hoortoestellen.
  • Hoormij·NVVS heeft bijgedragen aan de opzet van keuzewijzers voor CI-dragers. Kijk op CI Keuzehulp en op CI Keuzehulp Kinderen.
  • Goede zorg voor dragers van een cochleair implantaat (CI) kunnen terecht bij OPCI.