Column: Bent u eigenaar van een appartement? Vanaf 2018 zijn er nieuwe regels.

0

Vanaf 1 januari 2018 verandert er heel wat voor eigenaren van appartementen. Zo moet u verplicht sparen voor onderhoud en herstel van het gebouw. En daarnaast zijn de regels over het lenen van geld door de Vereniging van Eigenaars vereenvoudigd.

Wat betekenen deze nieuwe regels voor appartement-eigenaren?

Elk gebouw of huis dat is gesplitst in appartementen kent een Vereniging van Eigenaars (VvE). Iedere appartement-eigenaar is daar lid van. De VvE moet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel. Een aantal verenigingen is echter nog niet ingeschreven. Vaak zijn dat VvE’s van een gesplitst woonhuis met weinig eigenaren.

Een reservefonds is voor een VvE al verplicht vanaf 2005. Maar vanaf 1 januari 2018 schrijft de wet ook voor hoeveel er in het reservefonds moet zitten. Dit kapitaal mag alleen besteed worden aan het onderhoud of het herstel van het gebouw. Iedere appartement-eigenaar moet mee betalen aan het reservefonds naar rato van zijn aandeel in het hele gebouw.

Concreet houdt het reservefonds in dat op een bankrekening van de VvE wordt gespaard. Het bedrag dat gespaard moet worden is gebaseerd op een lange termijn onderhoudsplan dat speciaal voor het appartementengebouw wordt gemaakt. Als dat onderhoudsplan er niet is, dan moet ten minste 0,5% van de herbouwwaarde van het gebouw in het reservefonds zitten. De appartementseigenaren kunnen ook samen beslissen dat ze niet gaan sparen maar dat er een bankgarantie wordt gevraagd.

Verder wordt vanaf 2018 duidelijker geregeld hoe en onder welke voorwaarden de VvE geld kan lenen voor bijvoorbeeld herinrichting van de entree van het gebouw. Zo kan de lening bij verkoop van een appartement overgaan op de nieuwe eigenaar. Individuele appartement-eigenaren zijn na verkoop niet meer aansprakelijk voor dat deel in de schuld. Dit geldt alleen als dit zo bij de notaris is vastgelegd.

De nieuwe wet voor appartementen steekt best ingewikkeld in elkaar. Bent u bestuurder van de VvE en wilt u ondersteuning om de VvE aan alle wettelijke regels te laten voldoen? De Wit Dijkstra Netwerk Notarissen helpt u er graag mee.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend