Column: Betaalt u niet teveel belasting ?

0

Sneek – Uit een onderzoek van afgelopen jaar is gebleken dat de heffing van erfbelasting de belasting is waar we in Nederland het meest een hekel aan hebben. Bijna wekelijks hoor ik dat ook aan tafel bij mij op kantoor: “Er is al een paar keer belasting over het vermogen betaald, en dan moet er na het overlijden ook nog een keer worden betaald” . Ik kan dan slechts beamen dat dit zo is, maar ook gelijk aangeven dat er wel wat aan de hoogte van deze belasting te doen is. Bij leven door het maken van een goed testament of het doen van schenkingen. Maar ook na een overlijden kun je nog wel een aantal stappen ondernemen.

De belastingdienst stuurt geregeld bij het overlijden van de eerste van de partners een brief dat er op basis van de hun bekende gegevens geen erfbelasting hoefde te worden betaald. Voor veel mensen is daarmee de kous af en is de afwikkeling van die nalatenschap klaar. Echter, als de laatste dan komt te overlijden realiseert men zich vaak niet dat over het eerste overlijden fiscaal al is afgerekend, al was de belastingdruk dus nihil. Bij het laatste overlijden geeft men dan vaak het gehele dan aanwezige vermogen op als zijnde de nalatenschap. Met andere woorden, er wordt vermogen opgegeven bij de erfbelastingaangifte waarover al is afgerekend, waardoor je dus te veel belasting betaalt.

Het is dus van belang dat je ook bij het eerste overlijden – ook al hoef je geen belasting te betalen – wel vastlegt hoe groot de nalatenschap is, en ook hoe groot de kindsdelen zijn. De kindsdelen zijn immers al van de kinderen ook al zit dat vermogen nog bij de langstlevende.  Deze gegevens moet je dan wel zolang bewaren tot en met het overlijden van de laatste. Helaas raakt men vaak dit soort gegevens kwijt.

Ik heb de afgelopen jaren regelmatig erfgenamen geholpen die achteraf te veel belasting hadden betaald. Door middel van bezwaarschriften bij de belastingdienst hebben zij de teveel betaalde belasting teruggekregen. Maar dan moet je dus wel aan kunnen tonen hoe groot het vermogen was. Reden dus om een en ander goed vast te leggen, bijvoorbeeld bij de notaris. Daar blijft het voor altijd in de kluis bewaard. Deze vastlegging heeft overigens nog een aantal voordelen.

Tegenwoordig komen er steeds meer tweede huwelijken voor van mensen die hun eerste partner hebben verloren. In bepaalde gevallen kunnen de kindsdelen dan opeisbaar worden bij dat tweede huwelijk. Om op dat moment discussie met de kinderen te voorkomen is het dan handig te weten over welke bedragen je praat, en welke keuze je dan maakt.

Ook bij opnamen in een verzorgingshuis kan het kindsdeel opeisbaar worden. Als je het kindsdeel dan uitkeert verlaagt het je vermogen en daardoor de eigen bijdrage zonder hierover nog schenkbelasting over te betalen. Goed om ook dan het juiste bedrag over te kunnen maken.

Meer informatie? Wij kunnen u adviseren omtrent vastlegging van erfdelen en het maken van de juiste keuzes.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend