Van de Notaris: Van eigen huis naar verzorgings- of verpleeghuis

0

Sneek – De overgang van uw eigen huis naar een verzorgings- of een verpleeghuis brengt de nodige zorgen met zich mee. Bijvoorbeeld zorgen over wie er nu verder voor uw huis zorgt. Als u zich op tijd voorbereidt op deze situatie hoeft u deze zorgen niet te hebben. Dat kan met een levenstestament.

Als u definitief in een verzorgings -of een verpleeghuis wordt opgenomen en u bent (mede-) eigenaar van een huis, dan is de vraag wat er met uw huis moet gebeuren. Woonde u in een te groot huis voor uw achterblijvende partner alleen, of was u alleenwonend, dan zal het huis verkocht moeten worden of verhuurd. Ook als er een partner is dan nog is uw handtekening nodig om het huis te kunnen verkopen. Als u zelf niet meer in staat bent om beslissingen te nemen (u bent ‘wilsonbekwaam’) en dus uw handtekening niet meer kunt zetten, dan heeft u iemand nodig die dat namens u doet. Als u niets regelt dan kan er via de rechter een bewindvoerder worden benoemd. De bewindvoerder regelt dan voortaan al uw zaken en kan uw huis verkopen. Voor het verkopen van uw huis heeft hij dan wel de toestemming van de rechter nodig.

Nu al maatregelen nemen

U kunt nu al voor die situatie maatregelen nemen. U bent dan niet afhankelijk van wie de rechter als bewindvoerder aanwijst. In een levenstestament dat u bij de notaris maakt kunt u iemand die u vertrouwt volmacht geven om alle zaken voor u te regelen als u dat zelf niet meer kunt. Volmacht betekent dat iemand namens u uw administratie kan doen, belastingaangiften kan indienen, financiële zaken regelen, handtekeningen zetten etc. In het levenstestament kunt u zelf aangeven wat er met uw huis moet gebeuren als u blijvend in een verzorgings- of verpleeghuis bent opgenomen. Of het huis verhuurd moet worden of verkocht, wat er met de inboedel moet gebeuren etc.

Andere zaken regelen

In een levenstestament kunt u ook andere zaken regelen. Bijvoorbeeld welke medische behandelingen u wel of juist niet wilt ondergaan, of u euthanasiewensen hebt etc. In de praktijk zien we dat het voor familieleden en anderen in de omgeving van de persoon die wilsonbekwaam wordt heel prettig is met het levenstestament een ‘leidraad’ te hebben waarin staat wat die persoon wil in die situatie. Hierdoor ontstaan er bijvoorbeeld geen conflicten in de familie bij verschil in inzicht over wat u ‘had gewild’.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp, dan kunt u bij ons terecht voor een vrijblijvende afspraak.

De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 – 41 78 85.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend