Column: Heeft u een partner, maar niets formeel vastgelegd?

0

Wellicht woont u al een poos samen met uw partner en denkt u er al een tijd over na om zaken formeel vast te leggen. Vaak blijft dit er bij, maar helaas komt er altijd een einde aan een relatie; óf door een onverhoopt overlijden òf door een scheiding. Om die reden is het belangrijk toch eens te informeren naar de diverse mogelijkheden om uw relatie ‘officieel’ te maken. U kunt in dat geval denken aan een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of een samenlevingscontract.

Het huwelijk

Zowel paren van gelijk en verschillend geslacht kunnen in het huwelijk treden. Een huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ondertrouw bent gegaan. Voorafgaand aan het huwelijk kies je voor gemeenschap van goederen of voor huwelijkse voorwaarden. Als een kind tijdens een huwelijk van een man en een vrouw wordt geboren, worden beide echtgenoten automatisch aangemerkt als de ouders van dit kind. Dit betekent dat deze ouders ook het gezag over het kind hebben, waardoor bij overlijden van de ene ouder de andere ouder automatisch de enige ouder is van het kind.

Het geregistreerd partnerschap

Het geregistreerd partnerschap is destijds ingevoerd als alternatief voor het traditionele huwelijk tussen een man en een vrouw en daardoor vanzelfsprekend eveneens geschikt voor paren van gelijk als verschillend geslacht. Het wordt ook voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand nadat je in ‘ondertrouw’ bent gegaan. Voorafgaand aan het geregistreerd partnerschap kies je voor gemeenschap van goederen of voor partnerschapsvoorwaarden. Bij een geregistreerd partnerschap wordt vaak afgezien van het traditionele feest en de jurk.

Gehuwden en geregistreerde partners krijgen ook dezelfde rechten en plichten zodra de handtekening is gezet. Zo ben je in beide gevallen verplicht elkaar te voorzien in het levensonderhoud, word je automatisch erfgenaam van elkaar en mag je elkaars naam dragen. In een testament kunnen aanvullende regelingen worden opgenomen. Als echtgenoten willen scheiden, moeten ze dit via de rechter samen met een notaris of advocaat regelen. Overigens kun je een geregistreerd partnerschap later altijd nog laten omzetten in een huwelijk.

Samenlevingscontract

Als twee mensen samenwonen dan houdt de wet daarmee in bepaalde gevallen rekening. Er zijn echter belangrijke zaken die niet in de wet zijn geregeld. Bijvoorbeeld: partners erven op grond van de wet niet van elkaar en als er een kind wordt geboren, worden de partners niet beiden automatisch als ouders van het kind aangemerkt. Een notarieel samenlevingscontract kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld voor bepaalde belastingwetten, om je partner aan te wijzen als begunstigde voor je nabestaandenpensioen, om te erven of regels op te stellen voor als je uit elkaar gaat. Kort gezegd komt het erop neer dat je met een samenlevingscontract dezelfde zaken kunt regelen als bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Maar het is allemaal wel omslachtiger. Kies je voor gemak, dan ligt een huwelijk of geregistreerd partnerschap het meest voor de hand.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp of uw situatie eens aan ons voorleggen om te beoordelen welke variant voor u geschikt is? Neem gerust eens vrijblijvend contact met ons op. Een dergelijke afspraak is kosteloos en verplicht u tot niets.

De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen is aangesloten bij Netwerk Notarissen, het landelijke samenwerkingsverband van ruim 160 zelfstandige notariskantoren. De Netwerknotaris adviseert u deskundig, wijst u op de voor u aanwezige risico’s en draagt concrete oplossingen aan. Voor meer informatie zie www.dewit-dijkstra.nl of bel 0515 – 41 78 85.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend