Valentijnsactie Water Natuurlijk Fryslân

0

Sneek- Water Natuurlijk Fryslân heeft in het kader van Valentijnsdag betrokken Friezen in het zonnetje gezet. Friezen die zich met passie inzetten om Fryslân nog mooier te maken. Voor zaken waar ook Water Natuurlijk Fryslân zich sterk voor maakt!

Negen Valentijnstaarten zijn uitgereikt aan mensen die zich inzetten voor natuurvriendelijke landbouw, biodiversiteit, vergroening, stoppen met schadelijke gas- en zoutwinning, minder wegwerpplastic, loodvrij vissen, waterbewustzijn, weidevogelbeheer en geen grootschalige zandindustrie in het IJsselmeer. Lieneke Clevering: “Natuurlijk Fryslân is trots op deze kracht van de Mienskip, op deze mensen met hart voor Friesland.”

De Valentijnstaart is uitgereikt aan:

* Wytze en Hedwig Brandsma uit Bolsward voor hun inzet voor biodiversiteit, natuurinclusief boeren en weidevogelbeheer

* Mariese Schuurman van Stoereloer uit Huizum-West voor haar inzet voor het vergroten van waterbewustzijn en klimaatadaptatie

* Baukje Miedema uit Mirns voor haar inzet om grootschalige zandindustrie in het IJsselmeer te voorkomen

* Gretha Oost uit Akkrum voor haar inzet voor reductie van wegwerpplastic

* Chris Bakker van It Fryske Gea voor inzet voor behoud van natuur en realisatie van het gemaal De Heining

* Chantal Melching uit Leeuwarden voor haar inzet voor vergroening

* Albert van der Ploeg uit Buitenpost voor natuurinclusief boeren

* Sjors Hempenius van Sportvisserij Fryslân uit Grou voor loodvrij vissen

* Machiel Aarten van Laat Fryslân Niet Zakken voor zijn inzet om schadelijke nieuwe gas- en zoutwinning te voorkomen

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend