Garden of Dance naar Veemarktterrein?

0

Sneek- Omdat er in de Stadhuistuin druk gewerkt wordt aan de uitbreiding van de kantoren van de gemeente Súdwest-Fryslân moet de organisatie van de Garden of Dance op zoek naar een nieuwe locatie. Het mega populaire muziekfestival in de Sneekweek trekt duizenden voor het merendeel  jeugdige bezoekers.

Een van de opties om nu het festival te organiseren is het oude Veemarktterrein. De bewoners hebben inmiddels een brief van de gemeente ontvangen ( zie hier onder) . Andere locatieopties om de Garden of Dance 2.0 te organiseren zou het Martiniplein kunnen zijn, ware het niet dat daar sinds jaar en dag de Sneekweekkermis is. De ene helft voor de kermis op het Martiniplein, met de grote dingen en de andere helft van de attracties over de stad verspreiden. Het vrijgekomen gedeelte op het Martiniplein zou dan voor de Garden of Dance kunnen zijn, maar die optie is niet enthousiast ontvangen door verschillende belanghebbenden.

Bas Hollenberg, interim voorzitter van de Vereniging Ondernemend Sneek, gaf gister op persoonlijke titel al commentaar op de veemarktlocatie als nieuw Garden of Dance terrein.

“Er zijn niet zoveel plekken in de stad waar jij twee tot drieduizend man kwijt kunt.  Het voormalige veemarktterrein is een van de opties. Ik begrijp dan ook wel dat de gemeente in gesprek is met de organisatoren van het Dancefestival, maar er zullen ook bewoners zijn die er iets van vinden. Het is een moeilijk op te lossen probleem.”

“Het wordt kiezen tussen wat minder goede opties. Vanuit de binnenstadcommissie vinden wij dat hoe dichter wij het evenement bij stad kunnen houden hoe beter het is. Maar we hebben in de binnenstad van Sneek geen vergelijkbaar plein. Bestuurlijk en dan praat ik over de V.O.S., hebben we hier nog niets van gevonden. De verplaatsing van het Dancefestival wordt het eerst besproken binnen de Sneekweekcommissie 2.0, Sneek Promotion en de Binnenstadscommissie.”

Brief Gemeente SWF

Aan de bewoners en bedrijven aan de Westersingel, Geeuwkade, Van Giffenstraat, Almastraat, Stationsstraat, Korte Veemarktstraat, Lange Veemarktstraat en Veemarktplein

Sneek, 3 januari 2019

Onderwerp: Sneekweek 2019

Beste omwonende(n) van het Veemarktterrein,

 Het programma van de Sneekweek ziet er in 2019 anders uit dan in 2018. In deze brief vertellen we hoe u hiermee als bewoner of ondernemer te maken krijgt.

Wat is er anders?

De afgelopen jaren was de Stadhuistuin ingericht als ‘Garden of Dance’. Deze plek is niet langer beschikbaar door de nieuw- en verbouw van het gemeentehuis.

Mijn voornemen is nu om voor de komende Sneekweek (van 2 t/m 10 augustus 2019) een deel van het Veemarktterrein beschikbaar te stellen voor de ‘Garden of Dance’.

Hoe nu verder?

 Nu is het eerst aan de organisatie van de ‘Garden of Dance’ om een plan te maken voor de nieuwe plek. In dat plan moet bijvoorbeeld staan hoe het terrein wordt ingericht en afgeschermd, waar de geluidsinstallatie komt, waar de in- en uitgangen zijn, enzovoorts. Het geluidsplan bepaalt voor een belangrijk deel hoe de inrichting zal zijn.

Informatiebijeenkomst

Zodra de organisatie het plan gemaakt heeft en een vergunning aanvraagt, komt de gemeente met meer informatie bij u terug. Want als het plan klaar is, komt er een bijeenkomst voor de omwonenden. Op deze bijeenkomst geeft de organisatie uitleg over het plan. U krijgt alle gelegenheid om vragen te stellen en uw opmerkingen te maken.

Wanneer

De organisatie wordt gevraagd het plan vóór 15 april klaar te hebben. De informatiebijeenkomst zou dan snel daarna gehouden kunnen worden.

Vergunning

Pas na de informatiebijeenkomst neem ik een besluit over de vergunning. Als burgemeester heb ik op gezette tijden overleg met de Vereniging Ondernemend Sneek, de horeca en de politie over hoe we de Sneekweek veilig en plezierig kunnen houden, voor iedereen. Niet alleen in 2019, maar ook in de jaren daarna. Dat is ook het uitgangspunt bij de afweging van mijn besluit over de vergunning voor de ‘Garden of Dance’ op het Veemarktterrein.

Met vriendelijke groet,

de burgemeester van Súdwest-Fryslân, drs. J.A. de Vries

 

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend