Uitstootvrij busvervoer in 2025 

0

LeeuwardenFryslân streeft naar batterij-elektrisch busvervoer in 2025. Dit past bij de Friese ambitie dat al het openbaar vervoer in 2025 uitstootvrij is. Na verkenning lijken elektrische bussen met een batterij momenteel de meest betrouwbare en economisch voordelige uitstootvrije oplossing. Het college van Gedeputeerde Staten stelt voor om verdiepend onderzoek te doen naar de infrastructurele aanpassingen die nodig zijn voor elektrisch busvervoer.

Provinciale Staten hebben de opdracht gegeven om in 2025 uitstootvrij busvervoer aan te bieden. Daarom is onderzocht hoe dit het best ingevuld kan worden. Deze informatie wordt meegenomen bij de voorbereidingen van het nieuwe contract voor busvervoer (vanaf 2022). Hiervoor is aanvullend onderzoek nodig. Bijvoorbeeld naar welke infrastructurele aanpassingen er nodig zijn om batterij-elektrische bussen te laten rijden. Denk aan hoe, waar en wanneer de baterijen in de bussen geladen moeten worden.

Verschillende opties verduurzaming

In het onderzoek naar uitstootvrij busvervoer zijn verschillende opties voor de verduurzaming van het Friese OV met elkaar vergeleken. Bussen die op groen gas of biobrandstoffen rijden, stoten aanzienlijk minder uit. De doelstelling van uitstootvrij, wordt hier echter niet mee gehaald. Verder is naast de batterij-elektrische bussen de optie van elektrisch aangedreven waterstofbussen onderzocht.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend