Pachten wordt groener en gaat digitaal

0

Leeuwarden-Het pachtbeleid van de provincie wordt groener. Ook gaat inschrijven voor pachtgrond vanaf 2019 digitaal. Het nieuwe beleid is tot stand gekomen door een motie van Provinciale Staten. De provincie verpacht elk jaar zo’n 1800 hectare grond. De wijziging geldt voor huidige en nieuwe pachters.

Het nieuwe beleid stelt extra voorwaarden voor het gebruik van percelen. Dit doen we om de biodiversiteit te versterken en de duurzaamheid te bevorderen. De provincie wil hiermee zelf het goede voorbeeld geven richting de boeren. Voor boeren is dit een extra stimulans. Een deel van de percelen wordt in 2019 via internet toegewezen.

Digitaal inschrijven

Belangstellende boeren kunnen voortaan via de website www.pachtgrond.frl inschrijven op de percelen die de provincie aanbiedt. Elk perceel heeft andere voorwaarden. Inschrijvingen worden aan de hand van duurzaamheidscertificaten beoordeeld. Met deze certificaten laten boeren/belangstellenden zien hoe duurzaam hun bedrijfsvoering is. Ook wordt rekening gehouden met het afstandscriterium: een perceel mag niet verder dan 5 kilometer van het bedrijf liggen. Op basis van duurzaamheid en het afstandscriterium worden de percelen toegewezen.

Bron: https://www.fryslan.frl

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend