Lieuwe van der Pol koninklijk onderscheiden na vertrek als raadslid

0

Sneek- Na bijna zeventien jaar actief te zijn geweest als raadslid is Lieuwe van der Pol (1953) uit de gemeentepolitiek gestapt. Bij zijn vertrek uit de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân werd hij vanavond woensdag 14 november, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door burgemeester Jannewietske de Vries.

Van der Pol begon zijn politieke loopbaan in de voormalige gemeente Sneek, waar hij op 14 maart 2002 werd beëdigd als eerste en enige raadslid voor de ChristenUnie. Die partij was twee jaar eerder ontstaan na een fusie van GPV en RPF. Na de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2011 en het ontstaan van de fusiegemeente Súdwest-Fryslân verdubbelde de ChristenUnie het aantal raadsleden tot twee. Ook na de verkiezingen in 2014 en 2017 behield de partij dit aantal.

Dat is mede de verdienste geweest van Van der Pol, zei burgemeester De Vries. “Jo hawwe each foar de minsken om jo hinne, each foar de mienskip. Jo steane foar polityk dy’t tichteby de minsken stiet, sawol yn de stêd as op it plattelân. En dêrby rjochtsje jo jo net allinnich op ’e eigen efterbân.”

Yn bad

Ook vertelde de burgemeester noch een aardige anekdote. “Ut betroubere boarne hawwe wij fernommen dat Lieuwe van der Pol it leafst de riedstikken yn bad leze mocht!”

Na het oplepelen van een aantal getallen – zo’n 180 raadsvergaderingen, ten minste het dubbele aantal commissievergaderingen en nog veel meer andere bijeenkomsten – kwam de burgemeester tot de slotsom dat Van der Pol “mear as gemiddeld bydroegen hat oan dizze gemeenteried en oan de mienskip. De kombinaasje fan grutte, oprjochte belutsenens by minsken en tema’s en stevige ambysjes meitsje fan jo in hiel goed riedslid.”

No prachtich net?!

Van der Pol reageerde zoals alleen een Fries dat doet: “No, prachtich net!”  Heerlijk understatement. Even later bedankte hij de raad en in het bijzonder het raadslid Djoke de Jong: “De wize wêrop’t sij de tsjinslaggen yn har libben opfangt, ûnneifolchber wat mij betreft. We kinne der allegear in foarbyld oan nimme. Sij is as vice-foarsitter in foarbyldfries ek yn de wize wêrop’t sij minsken temjitte komt. Tank dêrfoar, tank ek yn Joke  foar jim allegear.” Vervolgens bedankte Van der Pol, de fractieleden van zijn partij en zijn vrouw.

Van der Pol wordt opgevolgd door Gert Schouwstra, die zowel in Sneek als in Súdwest-Fryslân geen onbekende is in de gemeentepolitiek. Schouwstra is al zestien jaar commissielid.

Foto: Friesland Actueel

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend