Filosofe/theologe Hilda Hoving in Filosofisch Café Sneek

0

Sneek-De mens heeft een diep verlangen naar onsterfelijkheid of oneindigheid. Dit verlangen krijgt binnen de traditionele filosofie vorm in de veronderstelling van een bovennatuurlijke werkelijkheid, die perspectief biedt op een volmaakte staat van zijn. Hilde Hoving zal in dit verband aandacht besteden aan het denken van Plato. Kenmerkend voor de traditionele oneindigheidsopvatting is dat de grens van de tijdelijkheid overschreden wordt. De mens heeft het vermogen zichzelf te overstijgen. Aan dit verlangen en streven naar oneindigheid lijkt een diepe angst voor de dood ten grondslag te liggen met als gevolg een onderwaardering van het lichamelijke bestaan.

Vragen ter overweging en discussie: Heeft de herwaardering van ons tijdelijke bestaan waarbinnen de focus ligt op een gaaf en gezond lichaam ertoe geleid dat wij anders denken over ouderdom, ziekte en sterfelijkheid? Heeft het moderne denken over het verlangen naar oneidigheid waarbinnen de tijdelijkheid niet overschreden wordt, ertoe geleid dat wij beter in staat zijn te accepteren dat wij stervelijk ofwel eindig zijn?

Hilda Hoving is theoloog, kunstenaar en filosoof en werkt als docent aan de NHL te leeuwarden. Tevens leidt zij uitvaarten, schildert intensief en heeft met haar werk geexxposeerd in de Grote Kerk te Leeuwarden.

Locatie: Zalencentrum de Walrus, Grote Kerkstraat 10, aanvang 20.00 uur.

Lezing:” Verlangen naar Oneindigheid”.

Datum: 20 november

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend