Het politieke spanningsveld tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid

0

Sneek- In samenwerking met Uitgeverij Elikser verschijnt vandaag het boek “Trije Wierheden” (Drie Waarheden). Het boek is tweetalig (Fries en Nederlands) en samengesteld onder redactie van het Friese statenlid Jan Waterlander, Pietsje Spijkstra (commissielid) en de fractiemedewerkers Dick de Vries en Sjoerd van Aalsum van de 50PLUS Statenfractie Fryslân. Het is een creatieve mix van publieke verantwoording enerzijds, én politieke inspiratie voor oud én jong, anderzijds.

Over het boek

Het boek Trije Wierheden (Drie Waarheden) is een bundeling van zo’n 90 columns voor oud en jong met het accent op ouderen en is mede bedoeld als publieke verantwoording van de fractie 50PLUS in de Provinciale Staten van Fryslân over de periode 2015 tot en met 2018. 50PLUS kreeg bij de verkiezingen voor Provinciale Staten in 2015, voor het eerst voldoende steun om plaats te mogen nemen op 1 van de 43 zetels in het Friese Parlement. Lijsttrekker Jan Waterlander werd fractievoorzitter en is sindsdien het gezicht van de 50PLUS Statenfractie. In de inleiding schetst hij het perspectief van 50PLUS Friesland en hoe door de 50PLUS-bril bekeken een aantal zaken steeds terugkomt, zowel binnen als buiten de Statenzaal. ‘We hebben gemerkt dat er een bepaalde samenhang zit in wat we namens onze kiezers naar voren willen brengen’, aldus Waterlander, ‘als kleine fractie zijn we slechts één van de spelers en in ons eentje kunnen we de wereld niet verbeteren, maar toch…’

Aan de hand van korte artikelen (ook gepubliceerd op de website www.50PLUS.frl) wordt het spanningsveld geschetst tussen jouw waarheid, mijn waarheid en onze waarheid. 50PLUS zoekt nadrukkelijk de verbinding op inhoud, vanuit de overtuiging, dat dit meer oplevert dan het simpelweg voor of tegen een voorstel te stemmen omdat het van de coalitie of de oppositie is. ‘Wat duidelijk is, dat kiezers die op je gestemd hebben, willen dat je je er voor inspant -hun standpunt- te vertolken. Daarmee vertegenwoordig je ze. En dat resultaat is wat je minimaal moet binnenhalen,’ aldus Waterlander. In twee (niet eerder gepubliceerde) columns “Afrekenen” en “Resultaten” wordt daarop uitgebreid ingegaan.

Over de auteur

Jan Waterlander (1950) is 50 jaar actief geweest in bestuurlijke functies bij allerlei maatschappelijke organisaties. Via het onderwijs en sportorganisaties raakte hij betrokken bij de (lokale) politiek en was  twee periodes raadslid en fractievoorzitter in de gemeente Littenseradiel. Sinds de oprichting van 50PLUS is hij nauw betrokken bij deze partij. Zo was hij lid van het landelijk partijbestuur, de Adviesraad, voorzitter kandidatencommissie en lid programmacommissie Europese verkiezingen, samensteller van de Code Goed Bestuur en voorzitter van 50PLUS Fryslân. Sinds maart 2015 is hij fractievoorzitter van de Statenfractie 50PLUS Fryslân. Hij is eveneens lid van het Platform Europa en zeer actief in de commissie bestuurlijke vernieuwing: ‘Ontwikkelingen in de samenleving lijken aan de politiek voorbij te gaan. Dat kan en moet anders,’ vindt hij. Daarover schreef hij inmiddels ruim 100 columns.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend