Melissa Brandsma jeugddijkgraaf Wetterskip Fryslân

0

Sneek- Melissa Brandsma (18) uit Folsgare is de nieuwe jeugddijkgraaf van Wetterskip
Fryslân. Zij gaat Wetterskip Fryslân vertegenwoordigen in het Nationaal
Jeugdwaterschapsbestuur. Een jongerendenktank die de jeugd meer wil betrekken
bij het werk van de waterschappen.

Naast deelname aan het landelijke jeugdwaterschap maakt Melissa jongeren in Fryslân
en het Groninger Westerkwartier, het werkgebied van Wetterskip Fryslân, meer bewust
van het belang van goed waterbeheer. Bijvoorbeeld door het geven van presentaties op
scholen en het bijwonen van bijeenkomsten over water en waterbeheer.

Melissa Brandsma

Melissa zit nu in 5 VWO van het Bogerman College in Sneek. Zij wil graag
jeugddijkgraaf worden, omdat ‘het een leuke ervaring is om meer te weten te komen
over het waterschap. Ik wil de andere jeugd hierbij betrekken. Deze ervaring is een
goede voorbereiding op mijn vervolgstudie. Dit wordt waarschijnlijk bestuurskunde of
management van de leefomgeving.’

Jeugd betrekken bij klimaatverandering

Dijkgraaf Paul van Erkelens is blij met de komst van de jeugddijkgraaf. ’We moeten
samen met inwoners, organisaties en overheden de komende decennia hard aan de
slag om Nederland klimaatbestendig te maken. Dat is van groot belang, zodat de
jongeren van nu hier straks ook nog veilig kunnen wonen en leven. We willen de jeugd
daar graag bij betrekken.’

Fotobijschrift: Dijkgraaf Paul van Erkelens verwelkomt jeugddijkgraaf Melissa Brandsma bij
Wetterskip Fryslân.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend