Zestien sollicitanten burgemeesterschap Súdwest-Fryslân

0

Sneek- Naar het burgemeesterschap van Súdwest-Fryslân hebben zestien mensen
gesolliciteerd. De meeste zijn de vijftig jaar gepasseerd. Slechts één dertiger en drie
veertigers dingen mee. Vier kandidaten zijn boven de zestig.
Van de twaalf mannen en vier vrouwen zijn vier lid van de VVD, drie van de PvdA, twee van
het CDA, twee van D66, één van de ChristenUnie en één van een lokale partij en drie niet
aangesloten bij een partij.

Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok heeft een selectie uit de sollicitanten gemaakt
hierover overlegd met de gemeentelijke vertrouwenscommissie. Daarbij krijgen ze alle
brieven te zien. De commissie spreekt met de geselecteerde kandidaten en brengt aan de
raad verslag uit, voorzien van een conceptaanbeveling. De raad beslist uiteindelijk welke
twee kandidaten op de aanbeveling komen te staan, en in welke volgorde.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties volgt in haar voordracht aan de
Kroon in beginsel de aanbeveling van de raad. De Kroon benoemt vervolgens de nieuwe
burgemeester per Koninklijk Besluit. De nieuwe burgemeester volgt dan eind september
waarnemend burgemeester Magda Berndsen op

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend