Gepersonaliseerd leren als Havo pilot bij RSG Sneek

0

Sneek – In het schooljaar 2018-2019 gaat de RSG Magister Alvinus in twee Havo brugklassen van start met een pilot gepersonaliseerd leren. Met deze pilot bieden krijgen leerlingen de kans om hun talenten en vaardigheden optimaal te ontwikkelen, door de leerlingen samen met hun mentor hun eigen leerdoelen vast te laten stellen. Wat wil de leerling leren, op welke manier en in welk tempo? Leerlingen bepalen per vak hun strategie en werken met boeken, een iPad en een planagenda aan de te behalen doelen. Wekelijks kijkt de leerling in een persoonlijk coachgesprek met de mentor terug op wat hij heeft gedaan, hoe en waarom.

Met deze manier van werken wordt er recht gedaan aan verschillen en wordt maatwerk mogelijk gemaakt. Het motiveert de leerlingen dat zij zelf keuzes mogen maken. Zij denken actief mee over een goede invulling van hun tijd. Als ze bij een vak bepaalde stof al beheersen, krijgen ze de vrijheid verder te gaan met nieuwe onderdelen of te werken aan andere vakken.

P-uren
Tijdens de P-uren bepalen de leerlingen zelf met welk vak zij aan de slag gaan en op welke manier. Zij werken naar hun leerdoelen toe en uiteraard zijn er op deze uren docenten ingeroosterd om de leerlingen te helpen bij het leren. Naast de gelegenheid zelfstandig aan het werk te gaan, kunnen leerlingen tijdens deze uren ook met hulpvragen bij de docent terecht of in gesprek gaan met hun mentor.

Vak differentiatie-uren
De Vak differentiatie-uren zijn aan het begin van het schooljaar nog klassikale vaklessen. Door middel van diagnostische toetsen kunnen leerlingen laten zien dat ze bepaalde vaardigheden al onder de knie te hebben, waarna ze de vrijheid krijgen om vooruit te werken of met andere vakken aan de slag te gaan. De vakdocent bepaalt welke leerlingen in ieder geval aanwezig moeten zijn bij de vakles.

De leerlingen kunnen met behulp van de Plenda die zij van de school ontvangen, en in overleg met hun mentor, het werk zo plannen dat het grotendeels op school gemaakt kan worden.

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend