Pilot pASSend RSG van start

0

Sneek- In november is de RSG Magister Alvinus in Sneek gestart met een pilot voor kinderen met ASS-problematiek en angststoornissen. De leerlingen uit deze zogenaamde A-klas hebben extra ondersteuningsbehoefte en lopen vast in het reguliere onderwijs. Dit kan leiden tot handelingsverlegenheid van de scholen, wat in het ergste geval thuiszitten tot gevolg kan hebben. RSG Magister Alvinus wil graag onderzoeken of een passend onderwijstraject voor deze doelgroep leerlingen valt te realiseren.

Reny Menage ‘Vanuit het VO-samenwerkingsverband Fultura is bij de aangesloten scholen de vraag neergelegd of er in de regio een passend onderwijsaanbod voor deze doelgroep kan worden gerealiseerd. De RSG Magister Alvinus heeft dit opgepakt en is gestart met de pilot pASSend RSG. Als coördinator leerlingondersteuning van de RSG Magister Alvinus en als projectleider van deze pilot vind ik dat leerlingen met ASS en andere internaliserende problematiek een plek verdienen binnen het onderwijs’.

Lizet Draaisma en Lisanne Dreijer zijn mentoren bij deze groep leerlingen. ‘Wij vinden het belangrijk dat er voor deze doelgroep een goed en geschikt onderwijsaanbod is. Voor leerlingen met ASS en andere internaliserende problematiek is voorspelbaarheid, structuur en rust erg belangrijk. Dit zijn voor ons de kernbegrippen die wij in een kleinschalige omgeving willen nastreven’.

De pilot pASSend RSG start deze maand op Bredyk 4.

 

 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend