CBS de Bron nu ook een van de parels van scholenkoepel Palludara

0

IJlst – Met ingang van 1 oktober 2017 heeft het bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs in Bolsward het bevoegd gezag van CBS de Bron overgedragen aan het bestuur van Stichting Palludara IJlst. De nieuwbenoemde directeur, Bauke Korenstra, is geen onbekende in de Palludara-familie, tot voor kort was hij directeur van CBS de Vuurvlinder, de grootste Christelijke basisschool  in Sneek. De bevlogen schooldirecteur ziet volop kansen voor de Bron binnen Palludara, de stichting die het bevoegd gezag heeft over 15 basisscholen met zo’n 250 vaste medewerkers en 2300 leerlingen in de voormalige gemeenten Sneek en Wymbritseradiel en nu dus ook Bolsward.

“Ik zie deze benoeming als schoolleider van de Bron niet alleen als een nieuwe kans en uitdaging, maar door mijn verleden als directeur van de Vuurvlinder ken ik al mijn collega’s van Palludara ook nog eens en dat voelt goed. Ik had op mijn vorige school een monsterachtig goed team en ik voelde mij daar ook zeker op mijn plek, maar er is meer dan de Vuurvlinder. Toen deze kans om directeur van de Bron voorbij kwam, heb ik die met beide handen aan gegrepen en ik ga er dan ook vol voor”, motiveert Korenstra zijn switch van Sneek naar Bolsward.

De Bron nu onder de vleugels van Stichting Palludara, kun je duidelijk maken waarom die beslissing genomen is?

“Mensen moeten niet denken dat die beslissing zomaar genomen is. Gesprekken om tot een bestuurlijk samenwerking te komen, zijn in het najaar van 2016 gestart. Na het opstellen van een gezamenlijke intentieverklaring is de onderzoeksfase gestart waarbij verschillende aspecten van samenwerking zijn onderzocht. In mei van dit jaar hebben de besturen het voorgenomen besluit tot overdracht per 1 januari 2018 voorgelegd aan de betrokken medezeggenschapsraden. Na instemming van de raden heeft de Algemene Vergadering van de Bron het besluit bekrachtigd en heeft ook het Ministerie van OCW er mee ingestemd. De ingangsdatum is nu 1 oktober jongstleden geworden.

Toen ik op 1 augustus begon was ik er snel achter dat het bestuur van de Bron met hart en ziel voor hun school aan het werk was. Allemaal mensen die in hun vrije tijd enorm veel voor hun kiezen kregen. Wat hier allemaal over tafel ging en gaat over bijvoorbeeld administratie en salariëring van personeel dat is niet zomaar iets. Binnen Palludara hebben we daar een stafbureau voor, die dat uitzoekt en prima regelt.  Er is een geweldige expertise. In een groter geheel kun je daar zeker je voordeel mee doen. Door per afgelopen 1 oktober samen te gaan kan ik mijn taken als onderwijskundig leider nu al veel beter uitvoeren.

Om een zo’n grote school als de Bron én administratief én onderwijskundig draaiende te houden is bijna onmogelijk. Ik ben daarom heel blij dat ik vanaf 1 oktober mij volledig kan richten op de onderwijskundige taak, het onderwijs zodanig  kan en mag organiseren dat er uitdaging is voor de kinderen. Dat we het vertrouwen van de ouders krijgen om hun kinderen naar de Bron te sturen. Er gaan op dit moment 308 kinderen bij ons naar school verdeeld over 13 groepen. Ik ben best wel positief over de prognoses, we krijgen in februari een luxeprobleem want in de instroomgroep waar nu nog 11 kinderen zitten zullen dat er dan 26 leerlingen  zijn.  En dan moeten we de Open Dag in november nog hebben. Het is daarom niet denkbeeldig dat we in de loop van dit schooljaar nog weer een kleine instroomgroep er bij krijgen!”

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend