St Odulphuspad enthousiast ontvangen

0

Workum- Het St Odulphuspad is door de ondernemers enthousiast ontvangen op de ondernemersbijeenkomsten in Easterein en Workum.  Het project van Stichting Lytse Marren kreeg veel bijval. Ondernemers melden zich spontaan aan bijvoorbeeld als stempelpost voor de diverse trajecten van het St Odulphuspad. In Easterein was een aantal ondernemers vooruitlopend op de definitieve komst van het pad al met elkaar arrangementen aan het ontwikkelen om gasten te verleiden tot een bezoek aan hun bedrijven.

Naast ondernemers waren er organisaties vertegenwoordigd zoas YnBusiness Fryslân, VVV,  en Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland.  De laatste organisatie gaf tijdens de bijeenkomsten een korte presentatie van haar  plannen voor Zuidwest Friesland. Volgens marketeer Sietie Hoekstra leent het St Odulphuspad zich uitstekend  om  digitale verbindingen te leggen naar onder andere de VVV´s die een belangrijke taak krijgen  toebedeeld in de marketing van Zuidwest-Friesland. Momenteel is de Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland bezig met het vormgeven van een omvattend regioconcept met een nieuwe aanspreektitel voor Zuidwest-Friesland.

Een belangrijk item dat de ondernemers in Workum aangaven is dat het St Odulphuspad moet worden opgenomen bij de wandelknooppunten van de Marrekrite. De input van de ondernemers wordt meegenomen in de vormgeving van het St Odulphuspad, Odulphusboek  en promotierondjes in het kader van LF2018. “In begin 2018  zullen wij de ondernemers weer uitnodigen om de voorlopige uitwerkingen te laten zien waarna er nog ruimte is om veranderingen aan te brengen zodat  ze straks trots kunnen zijn op het eindproduct”, aldus Lisa Kamstra projectleider van het St Odulphuspad.

Op de foto: Ondernemersbijeenkomst in Noflik Easterein

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend