Openheid van bestuur – u vraagt wij draaien..?

0

Sneek – Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân bezondigt zich zeker niet aan een te grote mate van openheid richting de gemeenteraad over de zaken die er spelen. afgelopen week bleek dat in een raadsvoorstel ten aanzien van de situatie rond het appartementencomplex aan de Kerkhoflaan, vrijwel tegelijkertijd verscheen er van de hand van LC journalist Koen Pennewaard een artikel over een vigerende claim van 2,5 miljoen van Nedstede Holding in de soap rond een tweede supermarkt op het Sint Antoniusplein in Sneek.

Onderstaand een verkorte weergave van de belangrijkste punten in het artikel:

Vastgoedbedrijf Nedstede vecht bij de Raad van State het gemeenteraadsbesluit van begin dit jaar aan, waarin de raad met meerderheid heeft besloten dat een tweede supermarkt aan het Sint Antoniusplein niet wordt toegestaan aangezien het bestemmingsplan dit niet toelaat. Een claim van 2,5 miljoen is het gevolg. Want, zo stelt Nedstede, door het vertrek van de Lidl uit het winkelcentrum en vervolgens het ‘wegbestemmen’ van deze tweede grutterszaak naast de Albert Heijn is de verhuurbaarheid sterk verslechterd en de beleggingswaarde gedaald. De gemeente heeft volgens de beleggingsmaatschappij gereageerd met het commentaar: “Dat zij geen geen grondslag voor de vordering ziet”.

Communicatie

Nog even afgezien van de kwestie welk van de twee partijen uiteindelijk in zijn recht blijkt te staan, is het van de gekke, dat het bestaan van deze claim pas naar boven komt wanneer de fractie van de VVD het college vraagt naar juridische kosten, die door de gemeente in 2015 zijn gemaakt. ‘Inhoudelijk is de gemeenteraad hierover niet ingelicht’, aldus liberaal Hielke Bandstra in het artikel van Pennewaard.

Het College van B en W is het dagelijks bestuur van de gemeente, aangesteld door de gemeenteraad. De gemeenteraad is als gekozen vertegenwoordiging van de bevolking het hoogste orgaan van een gemeente en dient als zodanig inhoudelijk op de hoogte te worden gehouden wat er met het gemeenschapsgeld gebeurt.

Dat een College besluit om de raad, en daarmee de bevolking, niet ‘te vermoeien’ met details als de dakkapel van mevrouw Jansen aan de Pietje Pukstraat, zal iedere weldenkende burger in SWF beoordelen als begrijpelijk en verstandig. Het heeft tenslotte geen zin de lak duurder te maken dan de zegel. Maar dat openheid van bestuur wordt geïnterpreteerd met een houding van: ‘ze krijgen wat ze willen weten als ze er maar naar vragen’ in plaats van een dergelijke gebeurtenis uit eigener beweging aan de raad (en dus de inwoners van SWF) te rapporteren, omdat het wel om 2,5 miljoen euro gemeenschapsgeld gaat, dat geeft geen pas. Dat versterkt alleen maar het al bestaande imago van achterkamertjes en handjeklap.

Er is dus wat betreft de door B en W vermeende tegenstelling: ‘Openheid van bestuur’ versus ‘Wat rapporteren we wel en wat niet’ nog een behoorlijke slag te maken in Súdwest-Fryslân, want er bestaat namelijk geen keuze. Melding maken van relevante zaken aan de gemeenteraad is een verplichting, die voortvloeit uit de functie van een door de gemeenteraad aangestelde bestuurder.

Wim Walda

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend