Onderzoek naar bijzondere interieurs in Sneek

0

rooster-historische-interieursSneek – In navolging van IJlst, Heeg, Woudsend, Gaastmeer, Oudega, Hommerts, Jutryp, en Bolsward en omgeving, wordt vanaf 1 juni een wetenschappelijk onderzoek gestart naar historische interieurs of onderdelen daarvan, die zich mogelijk nog in panden in Sneek, Ysbrechtum, Oppenhuizen, Offingawier, Loënga, Uitwellingerga en omgeving bevinden.

Het initiatief daartoe wordt genomen door de in 2013 opgerichte Stichting Interieurs in Fryslân. Doel is onder meer het verkrijgen van kennis over historische interieurs die in Fryslân bewaard zijn gebleven. Op dit moment verdwijnen historische elementen in woningen in een hoog tempo. Hiermee verdwijnt definitief een deel van het Friese woonerfgoed. Middels een inventarisatie probeert de stichting een totaalbeeld van de Friese wooncultuur te krijgen. Hiertoe zullen bewoners van panden waarin zich mogelijk dergelijke interieurs of interieuronderdelen bevinden, worden benaderd voor een afspraak voor een kortdurend onderzoek ter plaatse. Wij zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in schouwen, fraai snijwerk, originele plafonds, vloeren, tegels, bedstee wanden, glas in lood ramen of een opmerkelijke trap. Meubels en huisraad en dergelijke vallen hier dus niet onder.

decoratie-historische-interieurs

De stichting en het onderzoek zijn een particulier initiatief, opgezet door geïnteresseerde kenners. Zo maakt Meindert Seffinga, directeur van het Fries Scheepvaart Museum te Sneek, deel uit van het bestuur. Ook is prof. dr. Johan de Haan, bijzonder hoogleraar vanwege de Ottema-Kingma Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen bij het project betrokken.

Mocht u ons willen helpen bij het onderzoek, door panden aan te dragen, waarin zich interessante onderdelen bevinden, dan kunt u contact met ons opnemen via het mailadres: info@interieursinfryslan.nl. Meer informatie over de stichting vindt u op www.interieursinfryslan.nl

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend