Wapen Súdwest-Fryslân niet OK volgens Heraldiekraad

0

Sneek 11 april 2012 – De Fryske Rie foar Heraldiek is het niet eens met het voorstel dat de Hoge Raad van Adel onlangs heeft ingediend als alternatief voor het door de FRfH ingediende voorstel van de vijf ruiten en reageerde op het item over het nieuwe gemeentewapen dat eerder op GrootSneek verscheen. Wij handhaven het commentaar op het artikel maar plaatsen het ingezonden commentaar daarnaast ook als een los item. De Hoge Raad gebruikte als motivatie dat de ruiten, op deze wijze geplaatst, doen denken aan het ruitenkruis in het wapen van de graven van Kessel (Limburg), (rode ruiten op zilver, en uiteraard zonder de Friese adelaar).

Hij stelt als oplossing voor de ruiten te vervangen door vijf steden- of muurkronen boven elkaar. Hiermee is de Hoge Raad helaas volledig voorbijgegaan aan de onderliggende gedachte van het wapen met de vijf ruiten, die de vijf gemeenten symboliseren.

Het voorstel van de raad voor heraldiek. Vijf zilveren ruiten op op een blauw veld. De bovenste afbeelding betreft het tegenvoorstel van  de Hoge Raad van de Adel (klik voor vergroting)

Het was onmogelijk om op een heraldisch en esthetisch verantwoorde wijze een wapen te ontwerpen met elementen uit alle vijf wapens. Daarom heeft de Fryske Rie foar Heraldyk een geheel ander uitgangspunt gekozen, namelijk voor de Friese adelaar, en voor de ruit als symbool van recht en overheidsgezag in de kleuren van Westergo (blauw en zilver). Zo kreeg geen van deze gemeenten een overheersende rol, terwijl alle gemeenten zich vertegenwoordigd zagen in een geheel nieuw wapen, passend bij de nieuwe situatie.

Dit evenwicht ontbreekt bij de voorgestelde muurkronen. Daartegen zijn naar ons oordeel de volgende bedenkingen aan te voeren:

  1. muurkronen zijn typisch voor stedenwapens;
  2. de oude plattelandsgemeenten kunnen zich moeilijk door een stedelijke muurkroon vertegenwoordigd voelen;
  3. in Súdwest-Fryslân liggen zes van de Friese elf steden; die zullen zich evenmin passend vertegenwoordigd voelen door slechts vijf muurkronen;
  4. de boven elkaar geplaatste kronen doen teveel denken aan het wapen van Sneek, terwijl het de bedoeling is een wapen te creëren dat juist het samengaan van vijf gemeenten symboliseert.
Het wapen van Sneek.

Nu kan de indruk ontstaan dat er twee adviserende colleges met verschillende voorstellen komen. Die indruk is echter onjuist. De Gemeenteraad heeft 22 september 2011 gekozen voor een wapen met vijf ruiten. De ruit als wapenfiguur komt al in de Middeleeuwen in Friesland voor; hiertegen is dan ook geen bezwaar gemaakt. In een nader advies aan B&W had de Rie dan ook al voorgesteld de ruiten los van elkaar te laten, aangezien de plaatsing daarvan voor de onderliggende symboliek niet van belang is. Inmiddels heeft de F.R.f.H. een nieuw advies naar de gemeente gezonden waarin de plaatsing van de vijf ruiten zo aangepast wordt dat een mogelijke associatie met het wapen van Kessel vermeden wordt.

Namens de Fryske Rie foar Heraldyk,

R. J. Broersma, tekenaar F.R.f.H.

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend