Evert van der Sluis Panschipper

0

SNEEK – Geheel volgens de regels der kunst, met enige humor steeds verder een tipje van de sluier lichtend, nam loco-burgemeester Maarten Offinga het belangrijkste (ten minste dat vinden velen) moment van de avond voor zijn rekening, de benoeming van ‘Stille kracht’ Evert van der Sluis tot schipper in de orde van De Sneker Pan.

De Liefde voor de Zeilsport en de Liefde voor Sneek zijn karaktereigenschappen die niet mogen ontbreken in een persoon die schipper wordtg in de orde van de Sneker Pan. Het is niet iemand die direct gezichtsbepalend is voor de organisatie, maar iemand die veelal taken verricht in de volstrekte anonimiteit. Dat past ook het beste bij deze persoon: In de belangstelling staan is nu niet direct iets waarop hij of zij zit te wachten. Een persoon in de categorie, Stille wateren diepe gronden, harde werkers. Op gezette tijden, met name in de winterperiode, zijn werkweken van 40 uur eerder regel dan uitzondering.

Hij is ook zo iemand, waarvoor het moeilijk is een opvolger te vinden mocht hij ooit te kennen geven zijn taak te willen beëindigen. Hij is niet van jongs af aan opgegroeid met de zeilsport, maar daar pas op latere leeftijd mee in aanraking gekomen. Zoals zo vaak in het leven, hebben ook hier toevalligheden een rol gespeeld. Hij heeft op het juiste moment de klap van de giek gekregen.

Mede door zijn enorme inzet is het mogelijk de evenementen, waaronder de Sneekweek, soepel te laten verlopen. Hij levert daarmee op een bijzondere en zeer kundige wijze een bijdrage aan de wedstrijdzeilsport binnen de KWS in het algemeen en de Sneekweek in het bijzonder. Vanwege deze verdiensten is het mij een eer te benoemen tot de Schipper in de Orde van de Sneeker Pan voor het jaar 2011, een man met een enorme grote passie en liefde voor de zeilsport, de heer Evert van der Sluis.

Aldus een enigszins ingekorte versie van de toespraak van de heer Maarten Offinga.

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend