Palludara bestuursbureau Christelijk onderwijs SWF

0

IJLST – Stichting Palludara is de christelijke organisatie voor primair onderwijs in de gemeente SύdWest Fryslan. Stichting Palludara komt voort uit de fusie tussen de Vereniging voor PCBO te Sneek en Oppenhuizen/ Uitwellingerga ( Spectrium) en de Vereniging voor PCBO te Wymbritseradiel. Op 16 februari om 14.00 uur wordt in IJlst het nieuwe bestuursbureau geopend.

Door de fusie wordt de positie en de kwaliteit van het christelijk onderwijs in de regio versterkt en kan dit nog professioneler worden ondersteund vanuit het bestuursbureau. Ook kan door deze schaalvergroting beter geanticipeerd worden op regionale ontwikkelingen voortvloeiend uit gemeentelijke herindeling en krimp.

Het nieuwe bureau is gevestigd in IJlst, centraal gelegen in het voedingsgebied dat de Stichting Palludara bestrijkt. De scholen die onder de Stichting vallen, 17 in getal,  zijn gesitueerd in Sneek en de dorpen in de voormalige gemeente Wymbritseradiel en hebben allemaal een christelijke signatuur.
 

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend