College SWF buigt zich over wapen en -vlag

0

SNEEK – De Friese Raad voor Heraldiek heeft de Gemeenteraad van de gemeente Sudwest Fryslan een voorstel gestuurd voor een nieuw gemeentewapen, een gemeentevlag en een wimpel. In het kort komt het er op neer dat het wapen voor de ene helft bestaat uit de Friese halve adelaar (zwart op goud) en de andere helft met een lichtblauw vlak met vijf zilveren ruiten (de voormalige fusiegemeenten).

De keuze voor zilver en blauw is afkomstig van de vroegere gemeente Westergo, waar alle vijf de voormalige fusiegemeenten onderdeel van waren. Eind 19e eeuw is de grote gemeente Westergo opgedeeld in kleinere stukken om het geheel beter bestuurbaar te maken. De kleuren die deze gemeente hanteerde waren blauw en zilver. De keus voor de nieuwe gemeente is dus niet zo moeilijk.

De andere kant van het wapen toon een Friese halve adelaar op een gouden ondergrond. Deze adelaar komt ook terug in de wapens van Sneek, Wymbrits en Bolsward. Omdat deze adelaar erg veel voorkomt in Friese wapens, wordt hij in de heraldiek de Friese halve adelaar genoemd, een duidelijke indicatie dat het hier om een Friese gemeente gaat. Dit alles geplaatst onder een Grietenijkroon.

Vlag

De Gemeentelijke vlag is een afgeleide van het gemeentewapen, met dus dezelfde kleuren. Aan de broekzijde vijf banen in de kleuren van de Friese halve adelaar, zwart en goud. De twee zwarte banen staan voor de stedelijke gemeenten Sneek en Bolsward en de drie gouden banen voor de plattelandsgemeenten Wymbrits, Nijefurd en Wunseradiel. De vlucht van  de vlag heeft dezelfde blauwe kleur als in het wapen en ook hier komen de vijf zilverkleurige ruiten terug, de vijf fuserende gemeenten. De ruiten zijn geplaatst in de vorm van een ganzenvlucht met als motivatie dat Sudwest Fryslan ganzenland bij uitstek is.

College

Het college van B en W gaat hier, daarbij geholpen door de nodige historisch onderlegde ambtenaren, de respectievelijke wijze hoofde over buigen en komt bij een van de volgende gemeenteraadsvergaderingen met een advies, waar de raad in mee kan gaan, het advies kan verwerpen of het college opdragen een en ander op punten te wijzigen.

Voor wat het waard is: Het wapen vind ik uiterst smaakvol, mooi van eenvoud en goed gemotiveerd. De vlag, al hoe historisch verantwoord, vind ik puur lelijk. Daar moet iets smaakvollers voor in de plaats komen, evenals de wimpel die hier overigens niet getoond wordt.

Het is niet meer mogelijk te reageren

X
X

Deel dit met een vriend