Monumentendag: Oud gebouw, nieuw gebruik

0

Sneek 6 september 2011 – Zaterdag 10 september 2011 is het Open Monumentendag. In de gemeente Súdwest-Fryslân zetten zo’n zeventig monumentale panden de deuren open. Het thema van de 25-ste Open Monumentendag is Nieuw gebruik – Oud gebouw en gaat over herbestemming. Wat doe je met gebouwen die hun functie verliezen? Hoe kun je beeldbepalende panden nieuw leven inblazen?

In veel gemeenten hebben monumentale gebouwen, om deze te kunnen behouden, een nieuwe bestemming gekregen. Het is mogelijk dat de komende decennia veel gebouwen leeg komen te staan. Verplaatsing van productie, ontkerkelijking, teruglopende middenstand, nieuwe eisen aan werkomgevingen en gezondheidszorg, of schaalvergroting in de landbouw zijn een paar redenen voor deze (toekomstige) leegstand. De gebouwen die vrijkomen vragen om nieuwe bestemmingen. Veel van die gebouwen zijn de monumenten die beeldbepalend zijn voor een stad, dorp of landschap. Ze staan er middenin, zoals de kerk, of waren decennialang de grootste werkgever of vormen belangrijke silhouetten in het landschap.

Tijdens Open Monumentendag zal de link gelegd worden tussen monumentale gebouwen en hun nieuwe functie, nieuwe betekenis, of zelfs nieuwe omgeving. Diverse herbestemde gebouwen zijn opengesteld zoals: de Broerekerk te Bolsward, Abattoir te Sneek, Nooitgedacht te IJlst, Stelling te Kornwerderzand en het Waaggebouwen te Makkum en Workum. Daarnaast zijn ook de grootste of andere bijzondere monumenten in de gemeente Súdwest-Fryslân opengesteld, zoals verschillende grote en kleine kerken, stadhuizen en molens.

St. Gertrudiskerk Workum

Tijdens Open Monumentendag op 10 september wordt de St. Gertudiskerk in Workum na de restauratie weer overgedragen aan het kerkbestuur van de protestantse gemeente Workum. Op 11 september wordt de kerk tijdens een feestelijke kerkdienst weer in gebruik genomen. Zondag 11 september van 15.00 uur tot 17.00 uur is de kerk open voor publiek.

Meer informatie

De verschillende locaties zijn op Monumentendag open van 10.00 – 17.00 uur. Mensen kunnen zelf rondkijken, maar op de meeste locaties zijn ook vrijwilligers aanwezig om uitleg te geven. Sommige activiteiten zijn aan tijd gebonden. Een aantal monumenten in Workum, Stavoren, Hindeloopen en Hemelum is ook op zondag geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden in de folder (verkrijgbaar bij gemeenteloketten en VVV-kantoren) en op de website van de gemeente Súdwest-Fryslân, www.gemeenteswf.nl.

 

 

Reageren

X
X

Deel dit met een vriend